logo-kulturajmo Kulturajmo po anovsko: raziskovalna naloga OŠ Sveta Ana

Cerkveno-prosvetni pevski zbor

culaCerkveno-prosvetni pevski zbor Kulturnega društva Sveta Ana pod tem imenom deluje od leta 1999, ko se je pridružil kulturnemu društvu. Sicer pa je vsa leta to cerkveni zbor župnije Sv. Ana, ki deluje krepko čez 50 let. V zboru prepeva 45 pevcev. Zborovodkinja Natalija Šijanec zbor vodi že 30 let, od leta 1987. Zbor prepeva zahtevno cerkveno glasbo klasičnih skladateljev, ohranja slovensko cerkveno glasbeno izročilo znanih skladateljev, pozornost pa posvečajo tudi repertoarju posvetnih pesmi slovenskih in tujih avtorjev ter tako posegajo tudi po gospelu in mjuziklu. Prav v lanskem decembru smo lahko bili priča odličnemu koncertu zbora z izborom glasbe in pesmi znanih muzikalov. Pevski zbor je posnel tudi svojo zgoščenko in bil na gostovanju v romarskem središču Einsiedeln v Švici, prav tako so gostovali pri pevcih v St. Anna am Aigen v sosednji Avstriji in drugod po Sloveniji. V okviru cerkvenega zbora delujeta še mladinski in otroški pevski zbor pod vodstvom omenjene zborovodkinje. Pevska dejavnost pri Sveti Ani pa ima svoje korenine že daleč nazaj. Omenjena letnica 1958 pove, da je bil takratni organist pri Sveti Ani Milan Eder, ki je vodil tudi cerkvene pevce. V obdobju med letoma 1980 in 1985 je pri Sveti Ani deloval tudi ženski pevski zbor pod vodstvom Irene Polanec. Leta 1994 je pod njenim vodstvom pričel delovati še ženski oktet. Ljudski pevci pri Sveti Ani so leta 1992 pričeli s petjem na pobudo Vladimirja Jauka, ki je prvi izrazil željo po ohranitvi domače – ljudske pesmi. Leta 2001 so uspeli izdati kaseto in zgoščenko ter s tem omogočili, da bo njihovo petje ostalo zabeleženo.


Zbor bo z naslednjim letom pod okriljem društva deloval 20 let. Začetki sekcije pa segajo daleč nazaj. S prihodom nekdanjega župnika Jožefa Horvata se je pod njegovim vodstvom oblikoval tudi cerkveni zbor. Iz tega razloga je naziv našega pevskega zbora Cerkveno-prosvetni pevski zbor Kulturnega društva Sv. Ana, saj je sprva deloval zgolj kot cerkveni zbor, 20 let nazaj pa so se priključili kulturnemu društvu.