logo-kulturajmo Kulturajmo po anovsko: raziskovalna naloga OŠ Sveta Ana

Kulturajmo po anovsko

culaPosamezniki na območju Krajevne skupnosti Sveta Ana so v kraju spoznali potrebo po organiziranem pristopu in osveščanju ljudi k čim lepši urejenosti kraja in turizma že davnega leta 1996. Spogledovanje s sosedi preko meje je te ideje še podkrepilo, saj je znano, da imajo Avstrijci svoje vasi precej lepo urejene.
Turistično društvo Sveta Ana v Slovenskih goricah je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru 27. 09. 1996. Za predsednika društva je bil izvoljen Bogomir Ruhitel. Že leto po ustanovitvi je društvo pripravilo razstavo najlepše urejenih hiš in domačij v krajevni skupnosti. Organizirali so tudi strokovne ekskurzije, kjer so si člani društva nabirali ideje in izkušnje. Posebej velja omeniti strokovno ekskurzijo na ogledu urejenosti vasi po poti Blumenstraße.


Društvo se je hitro vključilo v mrežo Hortikulturnega društva Maribor pri ocenjevanju za podelitev zlate vrtnice. Rezultati delovanja turističnega društva so postali hitro vidni, saj občani prejmejo vsako leto okrog 15 plaket zlate vrtnice in po eno zlato vrtnico.


V zadnjem obdobju se je videz občine glede urejenosti in posajenosti z rožami močno spremenil in postal prijazen in privlačen. K temu so pripomogli predvsem posamezniki z urejenostjo svojih domov. Društvo pa je skrbelo za posaditev rož na javnih površinah v občini.


Turistično društvo Sveta Ana je vseskozi prispevalo k promociji kraja in turizma. Tako je vseskozi nosilec prireditve na občinskem prazniku s postavitvijo klopotca in pripravo povorke, ki jo vsako leto pripravi druga vas s prikazom izbranega kmečkega opravila. Postavitev klopotca je ena od najbolj množično obiskanih prireditev v občini.


Glede na to, da je bilo osnovno poslanstvo turističnega društva izpolnjeno (spodbujanje k urejenosti kraja in posaditvi rož), se je društvo pričelo ukvarjati bolj s promocijo turizma. Tako se je leta 2003 s promocijo turizma in gostinstva predstavilo na sejmu v Gornji Radgoni.


Turistično društvo Sveta Ana je razširilo svoje delovanje še na področje ohranjanja etnografske dediščine. Pod svoje okrilje je sprejelo etnografsko skupino iz Svete Ane, ki jo vodi Franček Ruhitel. Etnografska skupina nastopa na prireditvah s prikazom predelave volne od ovce do nogavice in z mnogimi drugimi starimi običaji.


Leta 2001 je na volilnem občnem zboru članstvo izbralo novega predsednika Feliksa Beriča, ki društvo vodi še danes. Pred dvema letoma smo se priključili tudi člani naše raziskovalne skupine, ki tvorimo podmladek društva, mentorici pa sodelujeta z vodstvom. Društvo nam pomaga tudi z nasveti in s finančnimi sredstvi.


Turistično društvo šteje 110 članov in organizira številne prireditve. V času prireditev ob občinskem prazniku turistično društvo sprejema organizirane goste – turiste in jih vodi po občini. Aktivno sodeluje z društvom kmečkih žena in deklet in društvom vinogradnikov na raznih prireditvah, kjer je potrebno pripraviti razne pogostitve. Društvo vsako leto organizira strokovno izobraževanje na temo urejanja okolja ali vzgajanja rož za vse občane. V zimskem času organizira  pohod Miklavža, ki obišče otroke. V času polnočnice 25. decembra pa organizira tradicionalni pohod k polnočnici z baklami iz vseh vasi v občini.
Posebej odmevna prireditev turističnega društva, na katero prihajajo udeleženci iz širše Slovenije, je prvomajski pohod po Anini poti. Letos je bil organiziran že enajstič. Na pohodu sodeluje med 150 in 200 udeleženci. Pot je dolga 20 kilometrov.