logo-kulturajmo Kulturajmo po anovsko: raziskovalna naloga OŠ Sveta Ana

Folklorna skupina

Lculajubezen do obujanja slovenske plesne zapuščine pri Sveti Ani je pripomogla k ustanovitvi folklorne sekcije. Na pobudo Jožeta Roškarja so se ljubitelji narodnih plesov zbrali na prvem sestanku leta 1998 v kulturnem domu. Pričeli so s prvimi vajami, s prvimi koraki, s prvo melodijo »Zibenšrita« (Siebenschritt). V letu 2007 je bila s pomočjo etnologinje dr. Marije Makarovič opravljena terenska raziskava o narodnih nošah pri Sveti Ani in s pomočjo zelo zanimive ter odmevne raziskave so plesalci folklorne skupine dobili nove plesne kostume. Plešejo plese vzhodne Štajerske, v katere vključujejo tudi igre, pesmi, šege in navade, saj nastopajo v domačem kraju in na gostovanjih. Peter Dvoršak je bil mentor in vodja folklorne sekcije deset let, njegovo delo je uspešno nadaljevala Simona Satler. Sedaj je umetniški vodja Bojan Glaser, skupina pa v zadnjih letih dosega izjemne uspehe. Tako so prejeli v letu 2016 zlato priznanje in se uvrstili na državno srečanje folklornih skupin. V zadnjih letih so tudi veliko gostovali pri sosedih na Hrvaškem in v Avstriji, v lanskem letu pa tudi več dni v Srbiji. Prav tako sodelujejo na domačih prireditvah, kamor povabijo skupine iz sosednjih občin, širše iz Slovenije, pa tudi iz sosednjih držav. Pripravijo večer plesa, letos pa bodo obeležili 20 let delovanja. Tradicija ljudskih plesov se prenaša tudi na mladi rod, saj tudi na Osnovni šoli Sveta Ana deluje folklorna skupina, ki jo vodi Mateja Kop, pred njo pa sta bila mentorja otroški folklorni skupini že Bernarda Potočnik in Jože Roškar.


Folklora brez glasbene spremljave ne more. Zadnja leta za glasbeno spremljavo skrbi Simon Rajter, občasno pa je glas harmonike popestren še s klarinetom Aleksandra Šijanca in baritonom Aleša Role in  Roka Methansa.