logo-kulturajmo Kulturajmo po anovsko: raziskovalna naloga OŠ Sveta Ana

Kulturno društvo Sv. Ana

cula

Pričetki kulturnega življenja pri Sveti Ani segajo precej let nazaj. Društvo je eno najstarejših v kraju. Kljub dejstvu, da je bil tu doma preprost kmečki človek, lahko zabeležimo, da so prav ti preprosti ljudje čutili potrebo po ustvarjanju kulturnih vrednot, jih gojili in kazali pot mlajšim rodovom.


Kulturno življenje pri Sveti Ani je imelo vzpone in padce. Bila so obdobja izrednih aktivnosti pa tudi obdobja kulturnega mrtvila, ko nekako ni bilo najti tiste prave iskrice hotenja. Pa vendar so se vedno znova in znova našli posamezniki oz. zanesenjaki, ki niso dovolili kulturnega molka. S spodbudami in z lastno aktivnostjo so oživljali kulturno dejavnost v kraju. Ljubiteljska kulturna dejavnost pri Sveti Ani je bila pestra, raznolika ter kakovostna.

S kulturnim domom danes upravlja Občina Sveta Ana.


V okviru Kulturnega društva Sv. Ana delujejo tri sekcije že več let, v zadnjem letu pa sta se organizirali še likovna dejavnost z likovno kolonijo za mlade in starejše ter sekcija ljudskih pevk, ki pa deluje tudi v okviru turističnega društva in etnološke skupine. Že tukaj se da vzpostaviti povezava med kulturo in turizmom.